Unsa ang 710? Unsa ang 710? Diin gikan ang BHO? Giunsa pagdumala sa mga dabs ang nasud? Ang istoryador sa pot, si David Bienenstock sa Daghang Moments sa Kasagaran sa Gagutom, miduyog kanamo sa pagsaulog sa 710 ug naghatag kanamo usa ka light history nga leksyon sa mga sinugdanan niining taas nga piyesta opisyal. Paminawa kini sa ...